Design Challenge

Bedenken

Doel

Een Design Challenge beschrijft het probleem dat je tijdens het project gaat oplossen.

Wat levert het op?

Met een goede Design Challenge heb je een duidelijk statement over de afbakening van het doel van je ontwerp. Dit geeft een betere focus an de oplossingen die je bedenkt: voldoet het aan de Design Challenge?

Design Challenge

Categorie:

Bedenken

Tijd:

30 minuten

Groepsgrootte:

1 - 6 personen

Moeilijkheidsniveau:

Gemiddeld

Materiaal:

Brownpaper, Post-its, Stemstickers, Stiften

Stappenplan

1.

Verdeel de groep (afhankelijk van de grootte) in tweetallen. Elk tweetal zal 1 design challenge opstellen (5 minuten).

2.

Elke groep maakt een eerste versie van een Design Challenge in de vorm van een Hoe Kunnen Wij…? (HKW) zin. Een goede Hoe Kunnen Wij.. komt vanuit een belangrijk inzicht en beschrijft de kern van de uitdaging. Moedig daarin de groepen aan om meerdere versies te maken (10 minuten).

3.

Laat elke groep zijn beste HKW ophangen, lees deze voor en laat iedereen ‘stil’ stemmen (zonder dit te bespreken). Laat daarna elke groep uitleg geven over zijn versie en stem nog een keer¬† (10 minuten).

4.

Laat elke groep een nieuwe HKW opstellen vanuit de feedback en inzichten van de groep.¬† Moedig ze aan om vooral ook van elkaar te ‘lenen’. Herhaal het proces totdat er een duidelijke winnaar uitkomt die voldoet aan de voorwaarden voor een goede Design Challenge. (20 minuten per ronde)