Designprincipes

Bedenken

Doel

Designprincipes zijn de richtlijnen waar je ontwerp aan moet voldoen. Ze bepalen de look, feel en ervaring van je ontwerp en zijn gebaseerd op de inzichten uit onderzoek.

Wat levert het op

Designprincipes helpen je om geschikte beslissingen te maken en geven de richting aan. Ze zijn de scheiding tussen een goed en geweldig ontwerp.

Design Principes

Categorie:

Bedenken

Tijd:

1 uur

Groepsgrootte:

3 - 8 personen

Moeilijkheidsniveau:

Hoog

Materiaal:

Brownpaper, Post-its, Schilderstape, Stemstickers

Onderwerpen

UX

Stappenplan

1.

Ieder individu uit de groep schrijft zoveel mogelijk principes op die mogelijk leidend kunnen zijn voor deze uitdaging (10 minuten). Goede principes helpen je om (design)beslissingen te nemen. Maak ze zo scherp mogelijk maar laat ze vooral inspirerend zijn. Een van de designprincipes van Gov.uk is bijvoorbeeld ‘Do Less‘, waarmee ze vooral bedoelen dat ze zich vooral op unieke overheidstaken moeten richten en met open data anderen uitnodigen om de rest te verbeteren.

Meer informatie over goede design principes vind je hier: https://www.cxpartners.co.uk/our-thinking/design-principles/

2.

Ieder individu uit de groep plakt zijn principes op de brownpaper en ligt deze toe. Hierbij is discussie nog niet toegestaan (10 minuten).

3.

Ieder individu uit de groep krijgt stickers waarmee ze kunnen aangeven wat zij de belangrijkste principes vinden (10 minuten).

4.

De groep gaat rondom de brownpaper staan en ligt toe op welk principe men gestemd heeft en waarom (10 minuten).

5.

De groep bespreekt welke 3 principes het meest impact hebben en de beslisser maakt vervolgens de keuze (15 minuten).