Top 3 Waardes

Bedenken

Doel

Wat is nou echt belangrijk voor je merk? Met deze oefening zoek je gezamenlijk naar de top 3 kernwaarden die precies definiëren waar je merk voor staat.

Wat levert het op

3 kernwaarden op volgorde van belang die gezamenlijk hulp bieden bij beslissingen over je merk maken. Gebaseerd op Google Venture’s Brandsprint https://library.gv.com/the-three-hour-brand-sprint-3ccabf4b768a

Top 3 waardes

Categorie:

Bedenken

Tijd:

45 minuten

Groepsgrootte:

3 - 8 personen

Moeilijkheidsniveau:

Gemiddeld

Materiaal:

Post-its

Onderwerpen

Brandsprint
Merk

Stappenplan

1.

Laat iedereen individueel een top 3 van kernwaardes op post-it’s schrijven. Laat hen tegelijkertijd 3 vergelijkbare waardes opschrijven die het niet zijn volgens het model ‘we zijn welmaar niet …’.

Tip: zowel Wel als Niet waardes moeten potentieel toegepast kunnen worden. Voorbeeld: we zijn wel een autoriteit maar niet autoritair (beide zouden voor sommige merken valide opties kunnen zijn). (10 minuten)

2.

Laat iedereen zijn post-it’s ophangen, lees deze allemaal voor en ga zonder deze verder te bespreken individueel stemmen: iedereen krijgt 3 stickers die zij bij hun voorkeursparen mogen plakken (je mag op je eigen optie(s) stemmen of meerdere bij 1 optie hangen). (10 minuten)

3.

Bespreek per deelnemer zijn of haar stem – is er direct duidelijkheid in het resultaat dan ben je klaar, zo niet bespreek dan de verschillende opties en laat mensen nogmaals stemmen. Blijft het ingewikkeld? Haal dan het bord leeg en begin weer bij stap 1 (maar nu met de kennis van anderen). (10 minuten)